HOME
FRANCAIS
ENGLISH
DEUTSCH
GALERIJ
GALERIJ
GASTENBOEK
KONTAKT-LINK


EUGEEN VAN STEENKISTEWELKOM OP DE SITE VAN


EUGEEN VANSTEENKISTE


įWEVELGEM 31 01 1896
+IEPER 13 03 1963


DEZE SITE IS EEN HOMMAGE AAN EEN VAN DE BELANGRIJKE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET SYMBOLISME EN DE ART NOUVEAU IN VLAANDEREN.


Eugeen Vansteenkiste bracht zijn jeugd grotendeels door in park- en natuurgebied waardoor hij onuitwisbare indrukken opdeed om zo vanuit het mysterieuse en sprookjesachtige te tasten naar de realiteit en haar diepere zingeving. Achter het zichtbare het onzichtbare gaan ontdekken en als een regenboog te laten stralen in zijn kunst, dat was zijn doel.
Bij deze laat romanticus stroomt een broze weelde uit de klassieke vormgeving. Hij liep academie te Antwerpen, Mechelen, Gent en Kortrijk.
Door de beroepsreizen van zijn vader, pionier in de vlasindustrie, reisde het gezin mee. Zo leerde leerde hij de meesters kennen in Nederland en in de duitse steden Leipzig en Dresden. De romantisch-mytische geest van L. Richter, von Schwind, C.D. Friedrich, BŲcklin en M. Klinger bestudeerde hij van binnen uit door hen te kopiŽren.
Tenslotte betrok hij onbewust als atelier de vroegere bidkapel van Novalis (Friedrich von Hardenberg (1772-1801) die een wetenschapper was, een mijningenieur en een kunstenaar. Vansteenkiste wordt de schilder van de " Blauwe Bloem ", symbool voor de levenspoŽzie uit de roman "Heinrich von Ofterdingen" van Novalis. Het Novalis motto wordt ook het zijne, nl " hoe poŽtischer, hoe waarachtiger". Laat het leven praktische poŽzie worden! Deze levenshouding stelt de mens in staat de technocratie en de consumptie te domineren ťn niet omgekeerd.
Overtuigd van de versplintering die bezig was, werkte de kunstenaar vanuit een zuivere geest naar zijn stijl toe. Hij verbindt opnieuw vanuit geest en gevoel, straalt bewust harmonie vanuit zijn taferelen.
Zoekend naar de uitdrukking, gebruikt hij o.a. technieken van de vlaamse primitieven om diafane beelden te creŽren.
In zijn evolutiestroom laat hij zijn picturale vormen bloeien van eenvoudig gotisch naar overvloedig barok leven. Hij laat zich inspireren door oerbeelden, gefilterd door zijn levensvisie en zo groeien in zijn stijl Art-nouveau, symbolische en romantische elementen.
In zijn respect voor de ontplooiing van de bewustwordingsziel, moeten mens en natuur prioritair blijven. Hij creŽrt vanuit verfijnde beelden, aanwezig in het collectief onbewuste. Dit alles maakt ook het tijdloze, universele karakter uit van zijn werk.
Laat jezelf toe hem te ontmoeten in de symphonie van zijn werk, in het ritme-, kleuren- en lijnenspel.


RETROSPECTIVE TENTOONSTELLINGEN

Ieper - Hotel Britannique - 1963
Deurle - Museum D'Hondt-Dhaenens - 1987
Ieper - Lakenhallen - 1987
Kasteel van Gaasbeek - 1992
St.-Idesbald - Keunekapel 2006
SITE CODE: TBXE2

Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com